Disclaimer voor www.linkmastermonkey.com

LinkmasterMonkey (Kamer van Koophandel: Amsterdam 272 611 26), hierna te noemen LinkmasterMonkey, verleent jou hierbij toegang tot www.linkmastermonkey.com ("de Website") en nodigt jou uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

LinkmasterMonkey behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

LinkmasterMonkey spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van LinkmasterMonkey.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij LinkmasterMonkey en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LinkmasterMonkey, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Gebruik cookies

Voor onze website maken wij gebruik van technische cookies, tracking cookies en cookies voor sociale media. Met technische cookies zorgen wij ervoor dat jij onze website beter kunt gebruiken.

Links naar andere websites

Op onze website staan links naar andere websites. Het gaat om websites van klanten en partners van LinkmasterMonkey. Hoewel wij deze websites zorgvuldig hebben uitgekozen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze bedrijven en instellingen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

LinkmasterMonkey heeft niet alleen een prima banner opgeleverd in zeer korte tijd maar heeft ook bewezen kennis te hebben van de materie door zelf keuzes te maken in de onderdelen die niet gespecificeerd waren.

Swager en Wes incasso

Meer referenties